Αγορά & Αποστολή

Payment methods

When purchasing products on our website you can choose to pay by Card, PayPal, Apple Pay or Google Pay. In order for you to be able to see and pay with Apple Pay or Google Pay, your browser or device must support this feature.

Αποστολή

At Caratilux, we aim to ensure timely and reliable delivery of your purchased items. Please review the following information regarding our shipping policy: 

 1. Shipping Destinations:
  • Αυτή τη στιγμή αποστέλλουμε στις ακόλουθες χώρες: Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
  • Για τους πελάτες που διαμένουν εκτός αυτών των χωρών, ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία προκληθεί, καθώς προς το παρόν δεν προσφέρουμε αποστολή σε άλλους διεθνείς προορισμούς. Ωστόσο, διερευνούμε συνεχώς επιλογές για να επεκτείνουμε την κάλυψη των αποστολών μας.
 2. Shipping Methods and Delivery Timeframes:
  • We utilize reputable shipping carriers to deliver your orders safely and efficiently.
  • The delivery time for your order may vary depending on the specific item(s) purchased. Please refer to the estimated delivery time mentioned on the product page or during the checkout process.
  • For certain items, the delivery time is typically within 1 week from the date of purchase. These items are readily available in our inventory, and we strive to dispatch them promptly.
  • However, for certain products that may require customization or are made-to-order, the delivery time may extend up to 4 weeks. Such items are carefully crafted to meet your unique preferences and may require additional time for production and quality assurance.
  • Please note that these timeframes are estimates and may be subject to factors beyond our control, such as customs delays, unforeseen circumstances, or peak shipping seasons. We appreciate your understanding and patience in such situations.
 3. Free Shipping:
  • We are delighted to offer free shipping for all orders to the countries mentioned above. You can enjoy the convenience of having your jewelry delivered to your doorstep without any additional shipping charges.
 4. Order Processing:
  • Once you place an order, our team will process it within 2 business days. During this time, we will prepare your items for shipment, perform quality checks, and ensure that all necessary documentation is in order.
 5. Tracking and Order Status:
  • Once your order has been shipped, we will provide you with a tracking number and relevant tracking information via email. You can use this tracking number to monitor the progress of your shipment on the carrier’s website.
  • Additionally, you can also log in to your Caratilux account to view the order status.
 6. Customs Duties and Taxes:
  • Please note that international orders may be subject to customs fees, import duties, taxes, or other charges imposed by the destination country. These additional charges are the responsibility of the customer and are not included in the item price or shipping cost.
  • Customs policies vary from country to country, and we recommend contacting your local customs office or relevant authorities for more information about any potential charges before placing your order.

If you have any questions or concerns regarding shipping, please feel free to contact our customer support team. We are here to assist you and ensure a smooth delivery process for your jewelry purchases.

Thank you for choosing Caratilux. We appreciate your trust and look forward to serving you with our high-quality products and excellent service.

Καλάθι αγορών